1 lutego 2019

Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II oraz Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater zapraszają uczniów szkół województwa śląskiego do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż czterech kandydatów.

Celem konkursu jest, między innymi, uwrażliwienie młodych ludzi na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka, a także  inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej:

https://zst.czest.pl/iii-wojewodzki-konkurs-recytatorski-poezji-sw-jana-pawla-ii/

Szczegółowych informacji można zasięgnąć również pod numerami telefonów: 509 422 973 oraz 660 309 962.