2 czerwca 2017

Konkurs „Razem w Europie. Jeden cel”

Polsko-Niemiecka Współpraca w Europie (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”.

Zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec na temat poszanowania praw człowieka i kształtowania postawy tolerancji odbywają się do 20 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.pnwm.org