13 maja 2019

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Statkiem po Odrze”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z Wojewodą Opolskim organizują konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Statkiem po Odrze”.


Jest to już drugi raz, gdy młodzi uczestnicy w wieku 7-13 lat będą mieli okazję dowolną techniką stworzyć wyjątkowe prace plastyczne, prezentujące w tym roku podróż statkiem po tytułowej rzece. Dla zwycięzców zabawy przewidziano nagrody, w tym m.in. rejs statkiem pasażerskim po Odrze.

Formularz zgłoszeniowy wraz z przygotowaną pracą konkursową należy wysłać do dnia 6 września 2019 r. na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dopiskiem „Konkurs plastyczny Statkiem po Odrze” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta pod ww. adresem.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły udziału oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.gliwice.rzgw.gov.pl oraz www.opole.uw.gov.pl


Zaproszenie
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy