8 stycznia 2021

Konkurs Nasz projekt eTwinning 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2021.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 i/lub 2020/2021.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Edukacja medialna – projekty mające na celu rozwój kompetencji medialnych (m.in. sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność selekcji i twórczego wykorzystania informacji) oraz poruszające tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu a także nowoczesnych technologii z poszanowaniem praw autorskich,
  • Zmiany klimatyczne – projekty o tematyce związanej ze zmianami klimatu, ochroną środowiska, ekologią,
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+,
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online.

Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2021.

Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera regulamin konkursu.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl .

 

Załączniki

Regulamin konkursu-NP 2021
Regulamin konkursu-NP 2021
Data: 2021-01-08, rozmiar: 826 KB