25 lutego 2019

Konkurs na logo zawodu oraz hasło reklamowe promujące kształcenie w tym zawodzie

Śląski Kurator Oświaty, zaprasza uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, klasy trzeciej dotychczasowego gimnazjum oraz branżowej szkoły I stopnia i technikum do udziału w Konkursie na logo zawodu oraz hasło reklamowe promujące kształcenie w tym zawodzie.


Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, promowanie wiedzy o rynku pracy, rozwijanie zainteresowań artystycznych, kreatywności, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnych umiejętności artystycznych. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w załączonym regulaminie.


Regulamin konkursu