11 kwietnia 2018

Konkurs historyczny „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018”

Losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018 odzwierciedlają starania o przyłączenie regionu do Rzeczypospolitej, a także wpisują się w zbrojne działania na rzecz Jej niepodległego bytu w czasie II wojny światowej i w konfrontacji ze zbrodniczymi totalitaryzmami. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do zaprezentowania specyfiki więzi tych rodzin z Polską.


Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, zaprasza do udziału w konkursie „W Rzeczypospolitej i poza nią – losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018″. Uczestnikami konkursu mogą być: uczniowie w wieku 12-19 lat oraz osoby dorosłe Bohaterem konkursu jest rodzina, do której autor pracy należy lub której losy poznał poprzez bezpośredni kontakt z jej członkami. Indywidualne prace konkursowe w formie wspomnień lub opisu dziejów na postawie źródeł należy przesłać do dnia 15 czerwca 2018 r. na adres: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 102, z dopiskiem „Konkurs” – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. Szczegóły organizacyjne Konkursu określono w Regulaminie.


Załącznik:
Regulamin konkursu