21 listopada 2019

Konferencja „Szkolnictwo branżowe – dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na konferencję „Szkolnictwo branżowe – dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania”, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godz. od 9:30 do 12:30 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43.
Konferencja adresowana jest do dyrektorów branżowych szkół I stopnia oraz przedstawicieli organów prowadzących branżowe szkoły I stopnia w województwie śląskim.


W programie konferencji:

 1. Organizacja zajęć z zakresu kształcenia zawodowego od 1 września 2019 roku.
 2. Ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów, podstawa programowa.
 3. Organizacja praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców.
 4. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:
 5. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ),
 6. Kursy umiejętności zawodowych (KUZ),
 7. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
 8. Zasady odbywania staży uczniowskich.
 9. Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia od 1 września 2020 roku.
 10. Rekrutacja do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rok szkolny 2020/2021.
 11. Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia dyrektorów szkół przyjmowane będą do wyczerpania miejsc (liczba uczestników: 170) za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na platformie wymiany informacji SOK e.kuratorium.katowice.pl.