23 lutego 2021

Konferencja pt. Odpowiedzialność Prawna Nieletnich – termin 17 marca 2021 r.

Komenda Miejska Policji w Katowicach i Pałac Młodzieży w Katowicach zapraszają nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców na konferencję, pt. „Odpowiedzialność Prawna Nieletnich”. Konferencję zaplanowano na 17 marca 2021 r. w godz. 11.00-15.00 on-line z wykorzystaniem kanału You Tube Pałacu Młodzieży. Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany.


Obowiązują zapisy – formularz zgłoszenia, znajduje się pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p5BWc5j8UE2clmEFmGZQ9NfSkG8xgOZHhBPuMcF5FyhUNDc3SkVCQ1hETVA4NkYxUlFMUjJWUlY2Ny4u&fbclid=IwAR3yLKA1oATNWaaMmc_zEKm4Ka9JctVN3aI3qbQCQNfM8jBwp0fDNhvUTDU

Po wysłaniu zgłoszenia, na podany adres e-mail zostanie wysłany link z dostępem do transmisji. W przypadku problemów z rejestracją organizatorzy proszą o kontakt mailowy pod adresem :

konferencia.zgloszenia@pm.katowice.pl

Do 10 marca 2021 r. można zadawać pytania prelegentom pod adresem e-mail: konferencia.pytania@pm.katowice.pl

Program Konferencji:

11.00- 11.20 Uroczyste otwarcie konferencji

11.20-11.40 Czynności Policji w sprawie nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz przejawiającego demoralizację – Aspirant Sztabowy Leszek Stasiak.

 1. Podstawy prawne, w tym różnice – nieletni a małoletni, czyn karalny a demoralizacja.
 2. Obowiązek prawny zgłaszania (z Ustawy o nieletnich i KK), również w kontekście „zamiatania pod dywan”, czyli odpowiedzialność karna za nie zgłaszanie.
 3. Kiedy i komu zgłaszać czyny karalne na terenie szkoły lub w przypadku powzięcia informacji o czynie popełnionym poza terenem i czasem przebywania w szkole. Obowiązki dyrektora szkoły oraz czynności nauczyciela.
 4. Jakie mają uprawnienia policjanci.

11.45-12.05 Zbieranie śladów, zabezpieczanie dowodów – Aspirant Sztabowy Leszek Stasiak.

12.15-13.00 Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich – SSR Katarzyna Fajfer/SSR del. do SO Katowice Grzegorz Grzyb.

12.15-12.35

 1. Etapy postępowania w sprawie nieletniego
 2. W jakich sytuacjach postępowania są umarzane lub nie wszczynane.
 3. Postępowanie wychowawcze a poprawcze.
 4. Rodzaje środków wychowawczych i poprawczych.

12.40 – 13.00

 1. Konsekwencje prawne w przyszłości dla karanego nieletniego.
 2. Jakie kary grozą nieletnim, kiedy nieletni odpowiada karnie jako dorosły.
 3. Formy ścigania sprawców. Czyny ścigane z urzędu, na wniosek, czyn przepołowiony, zniszczenie mienia – umyślne a nieumyślne (różnice), uszkodzenie ciała a naruszenie nietykalności cielesnej.
 4. Etapy postępowania wyjaśniającego w sprawie nieletnich na przykładzie najczęściej popełnianych przez nieletnich czynów karalnych: cyberprzestępstwo, bójka/pobicie, narkotyki.

13.00-13.10 Projekcja filmu KMP w Katowicach

13.15-13.45 Odpowiedzialność cywilna nieletnich – Radca Prawny Dariusz Wójcik/Radca Prawny Michał Grabiec.

13.15-13.30

 1. „Wspólnie i w porozumieniu”, rozbój czy kradzież?
 2. Prawa nieletniego w postępowaniu sądowym.

13.30-13.45

 1. Naruszenie nietykalności nauczyciela – co może zrobić nauczyciel? Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 2. Osoby w wieku 17- 18 lat – konsekwencje prawne czynów zabronionych, karanie (w tym postępowanie mandatowe).

13.50 -14.10 Rola kuratora w postępowaniu przed wydaniem orzeczenia oraz w postępowaniu wykonawczym – Kurator – Ewa Rybska-Kik

 1. Krótkie przedstawienie charakteru pracy kuratora wraz z podaniem podstaw prawnych związanym z wykonywaniem czynności służbowych
 2. Rola kuratora w postępowaniu przed wydaniem orzeczenia oraz w postępowaniu wykonawczym.
 3. Ocena aktualnej sytuacji pandemicznej i roli osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

14.10 – 14.30 Występ zespołu tanecznego ARABESKA.

14.30- 15.00 Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji/ wszyscy prelegenci.

15.00 – zakończenie konferencji.