25 października 2019

Konferencja OSEregio w Częstochowie

NASK Państwowy Instytut Badawczy – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję regionalną pod nazwą Forum OSEregio. Na konferencję należy zarejestrować się poprzez stronę oseregio.pl


Więcej informacji na stronie: oseregio.pl