24 maja 2019

Konferencja nt. „Kompetencje przyszłości w projektach eTwinning”

Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli na konferencję nt. „Kompetencje przyszłości w projektach eTwinning”. Spotkanie odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, przy ul. kard. Wyszyńskiego 7.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się, jak w atrakcyjny i ciekawy sposób, za pomocą bezpłatnych narzędzi TIK i z zastosowaniem projektów eTwinning, rozwijać wśród swoich wychowanków kompetencje kluczowe oraz niezbędne umiejętności, w które warto zainwestować przy tak dynamicznych zmianach na rynku pracy. Ambasadorzy, trenerzy i nagrodzeni eTwinnerzy zaprezentują na podstawie własnych doświadczeń, jak wpleść metodę projektu w codzienną pracę z uczniami.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 czerwca 2019 r. lub  do wyczerpania miejsc.

Rejestracja możliwa jest pod adresem:  http://konferencje.frse.org.pl/Katowice_konf_2019 .

Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Zabiegała, Zespół Programów Europejskich                      i Współpracy z Zagranicą, tel. 32/606-30-59.