9 maja 2019

Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy, czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością”

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach organizuje bezpłatną konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy, czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością”, która odbędzie się 28 maja 2019 roku w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach, ul. Techników 9.

Konferencja będzie częścią IV Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego i jest adresowana do nauczycieli i doradców zawodowych pracujących w placówkach oświatowych oraz instytucjach rynku pracy i ma na celu aktywizację młodych osób z niepełnosprawnościami poprzez rozwijanie kompetencji pracujących z nimi dorosłych w zakresie budowania motywacji, udzielania wsparcia uczniom i ich opiekunom w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej adekwatnie do ich potrzeb i możliwości, a także przybliżenie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego i edukacyjnego w momencie wejścia na rynek pracy.

Organizatorzy chcą pokazać, ze uczniowie niepełnosprawni mogą być aktywni społecznie i zawodowo, że ich rozwój edukacyjno-zawodowy to proces, w którym uczniów powinna wspierać rodzina, szkoła ale również instytucje i organizacje, które tego typu działania mają zapisane w swojej misji.

Szczególnego charakteru nadaje konferencji fakt, iż prelegenci to osoby niepełnosprawne oraz specjaliści-praktycy, mający doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi na różnych płaszczyznach i różnych etapach ich rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W czasie konferencji oprócz udziału w wykładach i warsztatach będzie można się zapoznać z ofertą szkół ponadpodstawowych kształcących uczniów z niepełnosprawnością oraz instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych m.in. warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej.

Szczegółowy program konferencji oraz panel rejestracyjny online znajduje się na stronie internetowej organizatora https://www.metis.pl/content/view/3232/1/