10 października 2018

Konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa organizuje konferencję „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”, której celem jest promocja współczesnego kształcenia zawodowego oraz popularyzacja edukacji historycznej i kultury technicznej.


Ideą konferencji jest przedstawienie rewolucji przemysłowej i jej wpływu na rozwój kształcenia zawodowego, prezentacja historyczna instytucji państwowych i trzech szkół, które wywodzą się z placówek prowadzących kształcenie zawodowe jeszcze w czasie zaborów i po roku 1918.

Serdecznie zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, doradców zawodowych oraz pracodawców do udziału w konferencji.

Konferencja odbędzie się 24 października 2018 roku o godzinie 10.00 w Warszawie, w Warszawskim Domu Technika, sala A, ul. Tadeusza Czackiego 3/5. Ramy czasowe konferencji: 10.00- 15.00

Konferencja jest organizowana we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, Ośrodek Rozwoju Edukacji nie pokrywa kosztów podróży uczestników.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 21 października 2018 r. – Rejestracja na konferencję

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl


Program konferencji