20 września 2019

Konferencja inaugurująca projekt Szkoła 6.0

Stowarzyszenie Wspólnota Polska planuje konferencję inaugurującą projekt Szkoła 6.0, która odbędzie się 26 września w Warszawie.

Celem projektu jest zbudowanie współpracy opartej na zasadzie partnerstwa pomiędzy placówkami polskimi i polonijnymi oraz rozpropagowanie idei tworzenia wspierających warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży i polskiego środowiska nauczycielskiego na całym świecie.

Do pobrania:

– program konferencji

– formularz zgłoszenia