24 maja 2018

Konferencja i warsztaty pod hasłem: „Wyzwanie nauczyciela – praca z uczniem niepełnosprawnym ”

23 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach  odbyła się konferencja połączona z warsztatami „Wyzwanie nauczyciela – praca z uczniem niepełnosprawnym”. Konferencję zorganizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach prowadzonej w bieżącym roku szkolnym kampanii Razem raźniej.

Podczas konferencji w Katowicach uczestnicy wysłuchali informacji m.in. o sposobach tworzenia skutecznego systemu wspierania ucznia niepełnosprawnego z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk. W części warsztatowej przybliżono wykorzystanie metody SI w pracy z uczniem z autyzmem i możliwości pracy z uczniem z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz wskazano efektywność edukacji przez teatr w środowisku uczniowskim.

Konferencję uświetniła inscenizacja słowno-muzyczna pt. Skrzynia talentów przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.