23 marca 2018

Konferencja „eTwinning School: a new learning organisation” w Rzymie

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół, doświadczonych w realizacji projektów eTwinning na międzynarodową konferencję „eTwinning School: a new learning organisation”,  organizowaną przez włoskie biuro eTwinning w dniach od 14 do 16 maja 2018 r. w Rzymie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość tego języka na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformieeTwinning Live;
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów eTwinning;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
 • wypełnićformularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Rzym.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 8 kwietnia 2018 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić warunki podróży i skonsultować z dyrekcją szkoły swój udział w szkoleniu. Krajowe Biuro Programu eTwinning zwraca jedynie koszty połączeń lotniczych.

Krajowe Biuro Programu eTwinning ponadto informuje, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.