9 maja 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Śląski Kurator Oświaty we współpracy z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą promocji aktywności zdrowotnej w środowisku szkolnym. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest na mocy postanowień deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


Konferencja odbędzie się 16 maja 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,Wyszyńskiego 7.

Podczas konferencji zostaną przedstawione informacje na temat programów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym oraz profilaktyki zdrowotnej.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez platformę SOK po zalogowaniu (https://e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login) od 9 maja 2018 r. do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie Państwa udziału w konferencji zostanie przekazane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Do pobrania:

Plan Konferencji Edukacja dla zdrowia


Osoba odpowiedzialna Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606 30 14