18 maja 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

16 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Konferencję zorganizowali: Śląski Kurator Oświaty i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Konferencja jest działaniem wynikającym z faktu podpisania przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – Deklaracji Współpracy m.in. na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.


Podczas konferencji w Katowicach uczestnicy wysłuchali informacji m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz o wpływie emocji na stan zdrowia dziecka. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób z województwa śląskiego: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oraz przedstawiciele powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.