15 maja 2020

Komunikat w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

Szanowni Organizatorzy wypoczynku

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i pytaniami kierowanymi  do Kuratorium Oświaty w Katowicach, dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r., Kuratorium Oświaty informuje, że od 18 marca na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami (wypoczynek.men.gov.pl).

W przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu uczestników wypoczynku mogą być podjęte decyzje o odwołaniu wypoczynku lub przyjęciu odrębnych wytycznych dotyczących jego organizacji.

Jednocześnie przypominamy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów wypoczynku, wprowadzono nową funkcjonalność dotyczącą podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów w kuratorium oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku (bez konieczności dostarczania wersji papierowej do urzędu).