13 września 2018

Komunikat w sprawie zmian w instrukcji SIO

Komunikat nr 1 dotyczący zmiany w Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.).


W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit:

„Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub ustalony zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy KN” (str. 8 w instrukcji na 10 września i str. 40 w instrukcji na 30 września) oraz akapit:

„Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub ustalony zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy KN (komunikat na ten temat i przykłady sposobu wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zamieszczone są na stronie MEN men.gov.pl – finansowanie-edukacji ustalanie łączonego pensum)” s. 42 w instrukcji na 30 września.

Zmiany te wynikają z nowej regulacji, obowiązującej od 1 września 2018 r., dotyczącej ustalania pensum nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy pełnią obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas kwestię tę regulował art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, obecnie zaś jest to uregulowane w art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela. W załączonym linku są przykłady wyliczania pensum w opisanej sytuacji.


Źródło: strona cie.men.gov.pl