2 lipca 2020

Komunikat Narodowej Agencji dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu Erasmus+ w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią Covid-19

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie informuje, że beneficjenci, którzy ponieśli dodatkowe koszty, przekraczające wysokość przyznanego w umowie dofinansowania w ramach realizowanych projektów, spowodowane pandemią Covid‐19, mogą wnioskować do Narodowej Agencji o zwiększenie kwoty dofinansowania zatwierdzonych projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem