19 listopada 2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TERMINU NABORU DO PROGRAMU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

Szanowni Państwo,

wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów” – do dnia 10 stycznia 2021 r.

Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59).  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

18.11.2020