6 kwietnia 2020

Komunikat dla beneficjentów programów Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i PO WER

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zaprasza do zapoznania się z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2020 r. dla Narodowej Agencji, dotyczącymi stosowania zasady siły wyższej w przypadku kosztów poniesionych w stosunku do działań, które zostały odwołane oraz dodatkowych kosztów spowodowanych przez wyjątkową sytuację w stosunku do działań, które zostały zrealizowane częściowo lub w pełni.

Załącznik:

Komunikat