5 kwietnia 2019

„Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach.


W celu rozszerzenia działań edukacyjnych powstała gra na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”. Jest to aplikacja, która w interaktywny sposób bawi i w przyjemny sposób uczy zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania na terenach kolejowych – można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store lub Google Play. Korzystając z rosnącego zainteresowania aplikacją i chcąc zainteresować bezpieczeństwem na obszarach kolejowych jeszcze większą liczbę dzieci, Urząd Transportu Kolejowego zorganizował konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestnika konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów w aplikacji. Podczas rejestracji uczestnik powinien podać nazwę szkoły oraz klasy, do której uczęszcza – w ten sposób zostanie do niej przypisany, co da mu możliwość zdobywania punktów na rzecz swojej klasy. Konkurs wygra klasa, która otrzyma największą liczbę punktów.

Konkurs trwa od 2 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2019 r. Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

Główną nagrodą w konkursie jest udział uczniów ze zwycięskiej klasy w pięciodniowej zielonej szkole w Bieszczadach w terminie 20 maja – 24 maja 2019 r. Kolejny konkurs związany z grą mobilną „Kolejowe ABC” wystartuje 26 kwietnia 2019 r. Więcej informacji na temat aktualnych działań i konkursów można znaleźć na stronie: www.kolejoweabc.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 13 67 lub 22 749 14 90.