1 czerwca 2017

Karta nr 22 – nadanie uprawnień szkoły publicznej

Wydawanie opinii o spełnianiu przez szkoły niepubliczne, ubiegające się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Karta informacyjna nr 22