7 maja 2019

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych

 

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Erasmus+ ma zachęcić organizacje, które mają udokumentowane osiągnięcia w zapewnieniu odpowiedniej jakości mobilności dla osób uczących się i kadry w obszarze VET, do dalszego rozwijania ich strategii międzynarodowych.

Umiędzynarodowienie realizowane jest przede wszystkim poprzez uczenie się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i włączenie wysokiej jakości działań mobilnościowych do programów nauczania. Obejmuje ono także rozwijanie podejścia międzynarodowego w całej organizacji wysyłającej, np. poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkoleń zawodowych. Proces umiędzynarodowienia ma także wspierać budowanie potencjału organizacji wysyłających w zakresie organizowania wysokiej jakości działań związanych z mobilnością dla osób uczących się i kadry, a jednocześnie nagradzać wysokiej jakości mobilność, promować ją i rozwijać.

Organizacje, które uzyskają Kartę jakości mobilności, będą mogły w 2020 roku aplikować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkoleń zawodowych.

Wnioskodawcy muszą wykazać co najmniej 3 ukończone projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Uczenie się przez całe życie (2007-2013) lub programu Erasmus+.

W przypadku konsorcjum, każda z organizacji wchodzących w jego skład lub konsorcjum jako całość, muszą wykazać co najmniej 3 ukończone projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu Uczenie się przez całe życie (2007-2013) lub programu Erasmus+.

Średnie wykorzystanie budżetu ostatnich 3 ukończonych projektów musi wynosić co najmniej 80%. W przypadku konsorcjum, każda z organizacji wchodzących w jego skład lub konsorcjum jako całość, muszą wykazać średnie wykorzystanie budżetu ostatnich 3 ukończonych projektów na poziomie co najmniej 80%.

Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 16 maja 2019 r., godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Szczegółowe informacje, wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie  https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/karta-jakosci-mobilnosci-w-obszarze-ksztalcenia-i-szkolen-zawodowych/ .