1 czerwca 2017

Karta nr 12 – przeniesienie ucznia do innej szkoły

Przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły.

Pobierz kartę nr 12