6 września 2019

Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza Dyrektorów oraz Pedagogów i Psychologów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych do udziału w seminarium: Jak uczyć i wspierać uczniów z doświadczeniem migracji.

Podczas seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  1. Uczeń z doświadczeniem migracji – charakterystyka problemów.
  2. Formy pomocy w przepisach prawa oświatowego.
  3. JES-PL – prezentacja metody nauczania języka edukacji szkolnej na lekcjach różnych przedmiotów.
  4. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w praktyce – wymiana praktyk i refleksji.

Seminarium odbędzie się 23 września 2019 r. w godz. 13:00 – 16:00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się pod adresem:

https://www.metis.pl/content/view/3259/1/.

Warunki uczestnictwa
Udział w  seminarium jest nieodpłatny.
O udziale w  seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.
Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).
Szczegółowych informacji udziela koordynator:

Anna Dzięgiel
e-mail: adziegiel@metis.pl
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116