9 maja 2019

Jak reagować na antysemityzm w szkole ? – zaproszenie na warsztaty dla nauczycieli

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza nauczycieli i wychowawców do udziału
w I Ogólnopolskiej Konferencji Warsztatowej „Jak reagować na antysemityzm w szkole?”, która odbędzie się w Kielcach, w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty 7, w dniach 8-9 czerwca. Warsztaty i wykłady prowadzić będą: Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, redaktor naczelny Magazynu Psychologicznego „Charaktery”, Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń, Małgorzata Rusiłowicz – edukator, trener dialogu międzykulturowego; dr Dorota Krzemionka – redaktor naukowy Magazynu Psychologicznego „Charaktery”; Andrzej Białek, Piotr Świerczyński – edukatorzy Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę i kompetencje pozwalające rozpoznawać zachowania o charakterze antysemickim w sytuacjach szkolnych, nazywać je i wykorzystywać dla celów wychowawczych, dla konfrontacji ze stereotypami oraz dla uświadomienia uczniów o istocie antysemityzmu. Nauczyciele otrzymają stosowny certyfikat oraz materiały edukacyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Liczba miejsc jest ograniczona (zgłoszenie udziału poprzez stronę internetową)*

Więcej informacji na stronie http://jankarski.org.pl/konferencja/

 

*informacja przekazana przez organizatora