15 marca 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziały w konkursie plastycznymBezpiecznie na wsi maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą. i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie,  proszone są  o  nawiązanie kontaktu  z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS, gdzie dostępne są wszystkie informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego (dane kontaktowe OR KRUS znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu). Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 29 marca 2019 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Regulamin konkursu jest dostępny m. in. na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.