5 czerwca 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” to cykl spotkań realizowanych w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.


Celem „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” jest omówienie zasad opracowania programów nauczania, za które najlepsi uczestnicy, w wyniku planowanych do przeprowadzenia konkursów w projekcie mogą otrzymać atrakcyjne gratyfikacje finansowe.
Podczas dwóch trzydniowych ogólnopolskich spotkań będą przeprowadzane wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi oraz ciekawe wieczory edukacyjno – integracyjne. Na „Inspiratorium pomysłowej szkoły- nowe zasoby dla edukacji” zaproszeni zostali prelegenci z entuzjastycznym i kreatywnym podejściem do edukacji oraz dużym doświadczeniem w zakresie proponowanej tematyki.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ośrodek Rozwoju Edukacji pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, materiałów dydaktycznych, ubezpieczania oraz zapewnia transport autokarowy spod Pałacu Kultury i Nauki od strony Kinoteki do hotelu i z powrotem.
Spotkanie kierowane jest do środowisk związanych z edukacją przedszkolną oraz w szkołach podstawowych i odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2018 r. Na drugie ,,Inspiratorium” zaproszeni są wszyscy zainteresowani edukacją w szkołach ponadpodstawowych w terminie od 17 do 19 czerwca 2018 r. Obydwa wydarzenia odbędą się w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k/Niepokalanowa przy ul. Sochaczewskiej 5.
Wszelkie informacje na temat „Inspiratorium pomysłowej szkoły- nowe zasoby dla edukacji” znajdują się na stronie www.ore.edu.pl.
Organizator zaprasza również nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych, edukatorów, doradców metodycznych, konsultantów, nauczycieli akademickich, przedstawicieli j.s.t i innych praktyków edukacji, zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły.


Program Inspiratorium – 5-7.06.2018
Program Inspiratorium – 17-19.06.2018