25 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych


Informacja o wolnych miejscach oraz statystyki dot. limitów punktów:

Wolne miejsca w szkołach nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji: