10 września 2018

Informacja o możliwości nieodpłatnego przejęcia zbędnych składników majątku ruchomego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 Szanowni Państwo,

Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej ŚUW (zakładka Majątek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego) publikowane są ogłoszenia o możliwości przejęcia zbędnego majątku Urzędu m.in. drukarek, komputerów oraz mebli.

Pozyskanie składników majątku ruchomego ŚUW możliwe jest na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, tj.:

  • placówki niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi – po złożeniu wniosku o dokonanie darowizny,
  • placówki będące państwowymi jednostkami budżetowymi – po złożeniu wniosku o nieodpłatne przekazanie.

Jednocześnie zaznaczam, że pozyskanie ww. mienia może odbyć się wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie.

W związku z powyższym zachęcam do bieżącego śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz złożenia wniosku zgodnie z zasadami wskazanymi w ogłoszeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Zespołu do spraw Zarządzania Nieruchomościami i Mieniem Urzędu w Biurze Administracyjnym ŚUW pod nr. tel. 32 20 77 781.

  

Dorota Drdzeń
Dyrektor Biura Administracyjnego