24 lutego 2020

Informacja o konkursach na projekty centralne w ramach programu ERASMUS+ ogłoszonych przez Komisję Europejską


Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu Erasmus+:

  1. Konkurs pn. „Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla”
  2. Konkurs pn. „Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży”
  3. Konkurs pn. „Centra doskonałości zawodowej”
  4. Konkurs pn. „Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 2020”