28 marca 2018

Inauguracja Kampanii Razem raźniej

Promowanie ciekawych inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach, wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i edukacja dla bezpieczeństwa to główne założenia kampanii „Razem raźniej”, która zainaugurowana została 23 marca w Katowicach konferencją pod hasłem Ważny jest każdy uczeń. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. W konferencji zorganizowanej w auli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach wzięło udział blisko 160 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół oraz 30 laureatów Wojewódzkiego Konkursu na małą formę teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2017/2018.

W trakcie spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane ze wzajemnymi relacjami uczeń-nauczyciel/rodzic, zasadami skutecznej komunikacji. Wskazano także działania na rzecz uczniów niepełnosprawnych w oparciu o dobre praktyki i przepisy prawa oświatowego. Zaproszeni prelegenci podzielili się doświadczeniem i zaprezentowali przykłady projektów, które wdrażają w swoich placówkach. Dla uczestników konferencji wystąpili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej oraz młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.