18 września 2018

III Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje w roku szkolnym 2018/2019 III edycję Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”.


Celem głównym olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

Celami szczegółowymi olimpiady są:

 • umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap);
 • zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny;
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny;
 • wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie;
 • upowszechnianie Nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów.

Olimpiada ma charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:

 • eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru;
 • eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
 • eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:
 • najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru;
 • w drugiej części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie, której przedmiotem będzie: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Terminy zawodów:

 • szkolnych: 7.11.2018 r.
 • okręgowych 28.02.2019 r.
 • centralnych: 11.04.2019 r.

Więcej o olimpiadzie, jej cele, regulamin, program, harmonogram, formularz zgłoszeniowy i inne informacje dla uczestników zamieszczono na stronie internetowej organizatora www.uwm.edu.pl