9 listopada 2017

II edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym organizują drugą edycję Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Druga edycja Olimpiady Statystycznej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem:

  • rejestracja szkół i uczniów do 21 listopada 2017 r.
  • I stopień – zawody szkolne – 1 grudnia 2017 r.
  • II stopień – zawody okręgowe – 9 stycznia 2018 r.
  • III stopień – zawody centralne:
    – etap pierwszy – test on-line – 28 lutego 2018 r.
    – etap drugi – praca pisemna – 9 marca 2018 r.

Szczegółowy program i regulamin oraz inne informacje na temat Olimpiady Statystycznej zamieszczone są na stronie: stat.gov.pl