24 kwietnia 2018

Harmonogram odbioru zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych szkół podstawowych i dotychczasowych gimnzajów w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram odbioru zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że odbiór zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz listów gratulacyjnych dla opiekunów odbędzie się w poszczególnych Delegaturach/Wydziale Kuratorium Oświaty w Katowicach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Pobierz harmonogram

W przypadku odbioru zaświadczenia przez osobę inną niż: finalista, jego rodzic/prawny opiekun, dyrektor szkoły konieczne jest upoważnienie.