25 stycznia 2019

Giełda kontaktów PNWM „Eksperyment Wymiana” dla szkolnych i pozaszkolnych partnerstw o tematyce STEM*

Giełda kontaktów PNWM „Eksperyment Wymiana” dla szkolnych i pozaszkolnych partnerstw o tematyce STEM* między Polską a Niemcami

Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Uniwersytet Śląski zapraszają nauczycieli i organizatorów edukacji pozaformalnej z Polski, którzy zajmują się tematyką STEM i poszukują szkoły lub organizacji partnerskiej w Niemczech na seminarium o charakterze „giełdy kontaktów”, które odbędzie się od 4 do 6 kwietnia 2019 roku w Chorzowie i Katowicach.

Tematyka seminarium

Czy uważają Państwo, że młodzi ludzie potrzebują umiejętności z zakresu STEM, a także doświadczeń międzykulturowych, aby odnaleźć się w dzisiejszym świecie?

Mają już Państwo doświadczenie w projektach STEM?

Chcieliby Państwo umożliwić swoim uczniom, młodzieży z klubu lub organizacji udział w wymianie z rówieśnikami z sąsiedniego kraju, aby zdobyli pierwsze doświadczenia w międzynarodowej pracy projektowej i zawarli nowe znajomości?

Organizatorzy pomogą Państwu w nawiązywaniu nowych partnerstw i podpowiedzą  jak przygotować wspólny polsko-niemiecki projekt wymiany młodzieży. Dzięki uczestnictwu w seminarium dowiedzą się Państwo czym jest spotkanie międzykulturowe oraz co sprzyja udanej pracy projektowej. Zapewnione zostaną warunki, które umożliwią Państwu wzajemne poznanie się i przygotowanie do przeżycia wspólnej przygody, jaką jest projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

 

Sprawy organizacyjne

Seminarium będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim i będzie tłumaczone symultanicznie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lutego 2019 roku wyłącznie za pośrednictwem formularza online.