12 czerwca 2017

Finał Kampanii RodzinaTAK#e-uzależnieniaNIE

9 czerwca 2017 r. nastąpiło podsumowanie Kampanii realizowanej pod hasłem Rodzina TAK#e-uzależnienia NIE. Kampania prowadzona była w zakresie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku szkolnym 2016/2017.
Działania kampanii skoncentrowane były na realizacji celów programu, wśród których najważniejsze to: wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.
W trakcie kampanii odbyły się konferencje i warsztaty kierowane do dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów, nauczycieli  pedagogów i psychologów szkolnych, przeprowadzona została ankieta dotycząca działań profilaktycznych podejmowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także zorganizowano konkursy na ex-libris kampanii, na pracę w technice kolażu, konkurs recytatorski na utwór propagujący uniwersalne wartości rodzinne. Laureaci konkursów zaprezentowali zwycięskie projekty oraz utwory na uroczystości, podczas której  zostali nagrodzeni i uhonorowani dyplomami. Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku zaprezentowali skonstruowane przez siebie roboty, uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy.
O muzyczną oprawę uroczystości zadbali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.