8 stycznia 2020

„Ferie: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie” – konkurs dla organizatorów wypoczynku w miejscu zamieszkania

Konkurs dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania organizowany jest przez: Wojewodę Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału określa regulamin konkursu.