22 października 2018

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce

5 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week, organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Erasmus+ dnia 5 listopada 2018 r. w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie partnerstw w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami, WBL i dualnego uczenia się. Skupi się również na wzmacnianiu roli doradztwa zawodowego w perspektywie całego życia.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmus+, zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Swoje umiejętności przedstawią także najbardziej utalentowani polscy uczniowie, którzy we wrześniu br. w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Do udziału w konferencji i targach FRSE zaprasza nauczycieli, uczniów, wykładowców, studentów szkół zawodowych wszystkich poziomów, członków Rady dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych zawodowych, rad kompetencji sektorowych, kuratoriów oświaty, stowarzyszeń branżowych, specjalnych stref ekonomicznych, pracodawców oraz ekspertów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zapraszamy do rejestracji: formularz rejestracyjny.