11 września 2018

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na międzynarodowe seminarium kontaktowe „What to do in KA2?

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na międzynarodowe seminarium kontaktowe „What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion”, organizowane w dniach 6-8.12.2018 w Irlandii – zgłoszenia do 30 września 2018 roku

Tematyka i cele

Seminarium będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat projektów w zakresie współpracy szkół, ze szczególnym naciskiem na potrzeby uczniów, wymagających szczególnego wsparcia. Będzie też przestrzenią, pozwalającą na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych szkół oraz rozwój jakościowy planowanych projektów.

Oczekiwane rezultaty:

  • zrozumienie, co czyni projekt dobrym jakościowo;
  • poznanie krok po kroku procesu aplikacji;
  • znalezienie partnerów do projektu;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli szkół ponadpodstawowych, pracujących z młodzieżą w wieku 12-18 lat, z naciskiem na osoby pracujące z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia;
  • zarówno osób, które po raz pierwszy chcą złożyć projekt współpracy szkół, jak i tych z doświadczeniem w realizacji projektów w tym zakresie;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2805f7ada21497115acf8f991848b828

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami
biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem zwrotu kosztów.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Załączniki:
What to do in KA2

Regulamin zwrotu kosztów podróży