11 września 2018

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)”

Erasmus+ edukacja szkolna – nabór na  międzynarodowe seminarium kontaktowe „Long-term Study Mobility (School Exchange partnerships)”,  organizowane w dniach 24-27.10.2018 w Cruz de Tenerife w Hiszpanii – zgłoszenia do 23 września 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół długoterminowej mobilności edukacyjnej.

Oczekiwane rezultaty:

  • nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów;
  • nowe pomysły na projekty w ramach współpracy szkół do realizacji w ramach Programu Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • nauczycieli
  • zainteresowanych tematem wydarzenia i planujących projekt w ramach współdziałania szkół z różnych krajów;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/53743de037f14d728ff5d40904240e29

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania
i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem zwrotu kosztów.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Załączniki:

Long term Study Mobility School Exchange partnerships

Regulamin zwrotu kosztów podróży