15 maja 2019

Entrepreneurship with eTwinning – seminarium dla nauczycieli szkół zawodowych

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Entrepreneurship with eTwinning w dniach od 4 do 7 lipca 2019 r. w Warszawie.


Spotkanie adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących w szkołach zawodowych. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Krajowe Biuro Programu eTwinning do 27 czerwca br. czeka na zgłoszenia nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu pracujących w szkołach zawodowych;
  • zarejestrowanych w programie eTwinning;
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim;
  • gotowych do rozpoczęcia projektu.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Zaproszenie na seminarium Krajowe Biuro Programu eTwinning wysyła oddzielną wiadomością e-mail. Termin zgłoszeń upływa dnia 27 czerwca 2019 r.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI. Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Warszawy.

Rezygnacja z uczestnictwa po 27 czerwca 2019 r. zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.


Więcej informacji (program, lokalizacja, itp) znajduje się na stronie wydarzenia: konferencje.frse.org.pl.