10 stycznia 2020

Eksperyment Wymiana 2020 w PNWM

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka

 Program Eksperyment Wymiana STE(A)M zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, zajmowali sie tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości i nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości.

 Zajmują się Państwo STE(A)M? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. Podczas Eksperymentu Wymiana młodzi ludzie z Polski i Niemiec, a czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech

 Organizują Państwo wymianę? Może czas na temat STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STE(A)M-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, specjalistycznym laboratorium czy zakładzie pracy.

 PNWM od projektu oczekuje, by…:

  • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnego kraju trzeciego,
  • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do tematyki STE(A)M oraz nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją zagadnienia,
  • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań,
  • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni,
  • dał uczestnikom możliwość poznania się oraz czas na odkrywanie kraju partnera,
  • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży!

Jak wspiera PNWM?

Projekty STE(A)M-owe wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek edukacyjnych. Program „Eksperyment Wymiana” pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

  • na dni programu obejmujące warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek, obowiązujących przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych;
  • PNWM przyznaje 150% stawek wynikających z Wytycznych wspierania PNWM w ramach dotacji do kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego,
  • dodatkowo można ubiegać się o dofinansowanie dokumentacji w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli jej stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów;
  • PNWM będzie upowszechniać wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM przez portal OASE. W tytule projektu prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Aby zgłosić projekt do programu „Eksperyment Wymiana”, należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający „Eksperyment Wymiana”.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie interesowej:

https://www.pnwm.org/dotacje/eksperyment-wymiana/#content .