20 maja 2020

Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza na bezpłatne, trzydniowe seminarium Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych, które odbędzie się w dniach 27-29 maja 2020 r. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół technicznych i branżowych, których placówki są beneficjentami programu Erasmus+ (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe).


Warunki udziału w seminarium:

  • Posiadanie konta w programie eTwinning

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: www.etwinning.net. Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

  • Zatrudnienie w szkole technicznej lub branżowej będącej beneficjentem programu Erasmus+ (sektor kształcenie i szkolenia zawodowe). Aktywni zawodowo nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele języka obcego zawodowego.
  • Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach (patrz: program spotkania). Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu (ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat w formie cyfrowej wydawany jest bezpłatnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 24 maja br.o godzinie 23:59.


Formularz zgłoszeniowy, program seminarium dostępne są na stronie: konferencje.frse.org.pl