19 czerwca 2020

Edukacja wczesnoszkolna online – przydatne narzędzia i projekty eTwinning

Obecna sytuacja w Polsce zobowiązała nauczycieli do zorganizowania nauczania w systemie pracy zdalnej i sięgnięcia po różnorodne narzędzia TIK. Dla wielu z nich taka sytuacja stała się bodźcem do zdobywania nowych umiejętności i poznawania nowych narzędzi, dzięki którym można zachować płynność nauczania i uczenia się.


Szczegółowe informacje