7 maja 2020

Eduexpert Sp. z o.o. zaprasza szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe do udziału w projekcie, którego celem jest opracowaniu modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Firma Eduexpert Sp. z o.o. realizuje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa projekty: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”.  Projekty skierowane są do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego oraz organów je prowadzących. W ramach projektów zostanie udzielonych 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w następujących branżach:

obszar I:

 1. branża fryzjersko-kosmetyczna,
 2. branża przemysłu mody,
 3. branża poligraficzna,
 4. branża audiowizualna,
 5. branża ekonomiczno-administracyjna,
 6. branża handlowa,
 7. branża opieki zdrowotnej,
 8. branża pomocy społecznej,
 9. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,

obszar IV:

 1. branża chemiczna,
 2. branża ceramiczno-szklarska,
 3. branża budowlana,
 4. branża spedycyjno-logistyczna,
 5. branża transportu lotniczego,
 6. branża transportu drogowego,
 7. branża transportu kolejowego,
 8. branża transportu wodnego.

Jeden podmiot może wnioskować o przyznanie kilku grantów

Obecnie trwa pierwszy nabór wniosków o granty i potrwa on do 15.05.2020 r. Termin kolejnego naboru zaplanowano od 25.05.2020 r. do 12.06.2020 r.

Więcej informacji o projektach i trwającym naborze na stronie internetowej:

Obszar I:

Obszar IV: https://www.eduexpert.eu/pl/opracowanie-modelowych-programow-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-obszar-iv/

Nabór: https://www.eduexpert.eu/pl/information/rusza-nabor-wnioskow-o-granty/

Wszelkie pytania należy kierować  na maila: justyna@eduexpert.eu.