15 czerwca 2018

Dotacja podręcznikowa – PILNE!

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – skorygowana tabela informująca o wysokości wskaźników.


Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje skorygowaną tabelę informującą o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej.
Jednostki samorządu terytorialnego, które przesłały wnioski do Kuratorium Oświaty z nieprawidłowo zastosowanymi wskaźnikami, muszą złożyć korektę i przesłać do Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Pismo przewodnie
Tabela – wskaźniki niepełnosprawni korekta
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 – korekta