21 kwietnia 2020

„Dostępna Szkoła” – projekt likwidacji barier architektonicznych

Fundacja Fundusz Współpracy na zlecenie byłego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Min. Funduszy i Polityki Regionalnej), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
i Programu Dostępność Plus – realizuje obecnie projekt pod nazwą „Dostępna Szkoła”. Projekt ma charakter ogólnopolski  i jest przeznaczony docelowo dla wszystkich szkół podstawowych, które wymagają poprawy dostępności (szkół publicznych, niepublicznych, integracyjnych, specjalnych etc.)    Celem projektu jest wypracowanie modelu „Dostępnej Szkoły” i wdrożenie go w wybranych podczas konkursu szkołach. Projekt powstał z myślą o placówkach edukacyjnych wymagających wprowadzenia udogodnień architektonicznych
i usprawnienia rozwiązań systemowych dotyczących dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, więcej na stronie www.dostepnaszkola.info,

www.cofund.org.pl (zakładka projekty).